Czym zajmuje się administrator nieruchomości?

Kamil Król 28-05-2022

Administrator nieruchomości to profesjonalista, którego głównym zadaniem jest dbanie o porządek w obrębie obiektu oraz zapewnienie mu funkcjonowania na odpowiednim, wysokim poziomie. Jego usługi są nieocenione dla każdego mieszkańca, który pragnie żyć i mieszkać w czystym, schludnym oraz właściwie zorganizowanym otoczeniu. Komfort mieszkańców obiektu oddanego mu pod opiekę, jest bowiem dla każdego profesjonalnego administratora najważniejszy. Aby docenić jego rolę, warto dowiedzieć się, czym dokładnie zajmuje się administrator nieruchomości.

Zakres obowiązków administratora nieruchomości

Administrator nieruchomości to osoba zatrudniona przez wspólnotę mieszkaniową, dewelopera lub prywatnego właściciela obiektu w celu zapewnienia nieruchomości funkcjonowania zgodnie z potrzebami jego mieszkańców i użytkowników. Administrator jest odpowiedzialny za całokształt zadań związanych z bezpiecznym użytkowaniem budynku, które mają zapewnić jego mieszkańcom gwarancję korzystania z niego beż żadnych problemów. Pełni funkcję pomocniczą w stosunku do zarządcy nieruchomości.

Zakres obowiązków administratora nieruchomości jest dość szeroki. Do jego kompetencji należy m. in. zbieranie opłat czynszowych od najemców i właścicieli poszczególnych lokali, prowadzenie dokumentacji nieruchomości, nadzorowanie prac remontowych i czuwanie nad ich prawidłową realizacją oraz utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie i na terenach do niego przynależących. Administrator nieruchomości nadzoruje pracę firmy sprzątającej oraz czuwa nad właściwym jej realizowaniu. Ważnym jego obowiązkiem jest także zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu, które może być realizowane np. poprzez zabezpieczenie części wspólnych w okresie zimowym.

Czym zajmuje się administrator nieruchomości?

Jak wybrać kompetentnego administratora nieruchomości?

Zakres obowiązków administratora nieruchomości jest szeroki i zróżnicowany. Jako że pełni on funkcję pomocniczą w stosunku do zarządcy, w jego gestii często leży także organizowanie zebrań wspólnoty, egzekwowanie zaległych należności z tytułu czynszu i najmu poszczególnych lokalów, a także nadzór techniczny nad obiektem – administrator nieruchomości zajmuje się m. in. egzekwowaniem usuwania usterek i wad z tytułu gwarancji i rękojmi oraz dba o prowadzenie na bieżąco prac konserwacyjnych, napraw i przeglądów technicznych.

Administrator nieruchomości podlega bezpośrednio pod zarząd wspólnoty mieszkaniowej i to przed nim odpowiada za jakość realizowanych przez siebie na co dzień zadań. Aby zatrudnić w pełni kompetentnego administratora, którego praca przyniesie same korzyści zarówno obiektowi, jak i jego bezpośrednim użytkownikom, warto postawić na współpracę z profesjonalną firmą specjalizującą się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami.

Takie podmioty, w trosce o najwyższą jakość swoich usług, zatrudniają w swoich szeregach najlepszych, sprawdzonych administratorów nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem. Nie pracują oni jednak samodzielnie, lecz współpracują z certyfikowanymi zarządcami i innymi specjalistami (m. in. prawnikami, księgowymi i doradcami podatkowymi), których wsparcie jest nieocenione w przypadku tak kompleksowej i złożonej usługi, jaką jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.