Dlaczego warto studiować na studiach podyplomowych?

Maja Romanowska 26-10-2020

Decyzję o podjęciu studiów podyplomowych takich jak np. hr studia podyplomowe mogą podjąć osoby, które ukończyły studia licencjackie bądź magisterskie. Studia I i II stopnia różnią się tym od studiów podyplomowych, że przekazywana wiedza na tych stopniach jest bardziej ogólna. Studia podyplomowe natomiast są dawką praktycznych umiejętności. To etap kiedy studenci mają już dokładnie określoną ścieżkę zawodową, w której chcą podnosić własne kompetencje.

Zalety studiów podyplomowych

Studia te pozwalają na ukierunkowanie się w jednej dziedzinie. Wszyscy jednogłośnie twierdzą, że lepiej być fachowcem w jednym obszarze zawodowym. Takie właśnie kwalifikacje otrzymuje się zakończeniu wybranego kursu na studiach podyplomowych, gdyż ich program przygotowuje do wykonywania konkretnego zawodu. Specjalizacja pozwala na skupienie się na jednej danej tematyce. Podczas starania się o pracę ma się większe szanse na uzyskanie wyższego stanowiska, co za tym idzie także i lepsze wynagrodzenie. Bycie dobrym w swojej dziedzinie pozwala wejść w status eksperta, który dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

To, co jest także na plus to, że te studia są organizowane w weekendy, dzięki czemu można aktywnie działać na rynku zawodowym i jednocześnie się dokształcać. W trakcie edukacji nabywa się praktyczną wiedzę, co jest szczególnie docenianie przez pracodawców. Osoby, które ukończyły określony kierunków tego rodzaju studiów są lepiej postrzegane z perspektywy innych, gdyż mają one realny „fach w ręku”. Ponadto studia podyplomowe otwierają również nową, dotąd nieznaną ścieżkę zawodową, ponieważ można posiąść wiedzę z całkiem odmiennej dla nas dziedziny zawodowej. Daje to większe szanse na rynku pracy, gdyż cechujemy się większymi kompetencjami i mamy więcej możliwości jeśli chodzi o miejsca, w których możemy starać się o pracę.

Dlaczego warto studiować na studiach podyplomowych?

HR studia podyplomowe – dlaczego warto studiować akurat ten kierunek?

Mówiąc jakie atuty kryją w sobie hr studia podyplomowe należy zacząć, iż od lat podejmuje współpracę z Advisory Group TEST Resources. To firma, która wyróżnia się długoletnim konsultingiem personalnym. Cechuje je również doskonałe dopasowanie do potrzeb Słuchaczy, co potwierdzają noty w ewaluacjach z kolejnych edycji studiów. Studia te posiadają najlepszy w kraju program, w którym zawarto wszystkie kluczowe elementy zarządzania zasobami ludzkimi. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków, którzy opierają swoją wiedzę na osobistych doświadczeniach biznesowych, którzy wykorzystują aktywne formy nauczania. Koniec studiów wieńczony jest pracą dyplomową, składającą się z opracowania konkretnych procedur i narzędzi HR, które później można wykorzystać je w praktyce, pracując w różnych firmach i organizacjach. Słuchacze mają okazję praktykować i uczyć się od najlepszych specjalistów do spraw personalnych i dyrektorów. Absolwenci tych studiów charakteryzują się praktycznymi umiejętnościami w zakresie przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników, dokonywania oceny osób zatrudnionych w oparciu o ich kompetencje, motywowania pracowników i wielu innych przydatnych w pracy zawodowej.