Chów trzody chlewnej – przygotowanie lochy do porodu

Maja Romanowska 29-11-2022

Właściwe przygotowanie lochy do porodu zmniejsza stres zarówno dla niej, jak i dla rodzących się prosiąt, wpływając na dalszy chów trzody chlewnej. Jak przygotować lochę do porodu i jak opiekować się nią w jego trakcie?

Opieka przed porodem

Minimum na tydzień przed porodem locha powinna zostać przeniesiona do porodówki. W tym czasie zwierzę będzie w stanie zaaklimatyzować się w nowym środowisku. To także okres, w którym locha wytwarzać będzie ciała odpornościowe przeciwko znajdującym się w jej otoczeniu drobnoustrojom, które w postaci siary zostaną przekazane młodym. Najpóźniej na 5 dni przed porodem lochy powinny zostać odrobaczone przy użyciu leku, który nie będzie miał szkodliwego wpływu na prosięta. Nie później jak 14 dni przed porodem lochę należy także zaszczepić, aby dalszy chów trzody chlewnej przebiegał bez powikłań.

Żywienie lochy przed porodem

Intensywność karmienia loch zwiększa się po 90 dniu ciąży, podnosząc wartość energetyczną paszy. To czas, w którym można stosować już mieszankę o koncentracji energii metabolicznej na poziomie ok. 16 MJ – dedykowaną na czas laktacji. Locha wysokoprośna powinna mieć zadawane od 3 do 3,2 kg paszy dziennie. Prowadzony w ten sposób chów trzody chlewnej to sposób na uzyskanie miotów o wyrównanej i prawidłowej masie, przy uniknięciu ryzyka zatuczenia loch. Niemniej jednak na kilka dni przed porodem dawki pokarmowe znów powinny zostać ograniczone. W tym okresie lochy szczególnie narażone są na zaparcia, co w konsekwencji może prowadzić do zakażenia dróg rodnych i wymion i zarażenia prosiąt skutkującego występującymi u nich biegunkami. W związku z tym na 3-4 dni przed porodem należy zmniejszyć zadawane dawki do maksymalnie 1,5 kg paszy. W dniu porodu natomiast locha powinna mieć dostęp wyłącznie do poiła przyrządzonego na bazie otrąb pszennych oraz soli gorzkiej.

Chów trzody chlewnej – przygotowanie lochy do porodu

Postępowanie w trakcie porodu

Ważne by w trakcie porodu na bieżąco obserwować stan i zachowanie lochy, a także samych prosiąt. Kluczowe jest monitorowanie czasu trwania porodu, a także okresów pomiędzy narodzinami kolejnych prosiąt. Dobrze przebiegający poród trwa nie więcej niż 6-7 godzin, a młode powinny przychodzić na świat z odstępami nie dłuższymi niż 30 minut. W przypadku przedłużającej się akcji porodowej należy stymulować poród poprzez podanie właściwego leku, takiego jak oksytocyna.

Karmienie lochy po porodzie

W okresie laktacji żywienie lochy paszą laktacyjną zaczynamy od zadawania takiej samej dawki, jaką otrzymywała ona w końcowym okresie ciąży. W kolejnych dniach stopniowo zwiększamy ilość podawanego pożywienia tak, by w okolicach 10-14 dnia laktacji powrócić do maksymalnych dawek. Dawki powinny zależeć zarówno od kondycji samej maciory, jak i liczby młodych w miocie. Zarówno zbyt duże, jak i zbyt małe porcje mogą niekorzystnie wpływać na laktację. Dobrze jest, gdy pasza przeznaczona dla lochy zawiera probiotyki wspomagające układ pokarmowy oraz drożdże pobudzające pracę wątroby i niwelujące poziom stresu termicznego. Należy stosować paszę o właściwym przemiale, która jest wolna od mykotoksyn.