Główne rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na człowieka

Maksymilian Stopka 21-10-2020

Bardzo dużym problemem współczesnego świata jest zbyt duże stężenie zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu. Najgorszy jest fakt, iż dotyczy to nie tylko dużych miast, lecz także mniejszych miejscowości. Najbardziej znanym zjawiskiem jest smog, który zasadniczo dzieli się na tym londyński i Los Angeles. Każdy z nich charakteryzuje się nieco innymi właściwościami, lecz oba łączy jedno – wysoka szkodliwość dla zdrowia i życia ludzi na całym świecie.

Główne rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na człowieka

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza

Smog jest właściwie mieszaniną wszystkich zanieczyszczeń powietrza, którym oddychamy, choć największe jego stężenie obserwuje się w sezonie grzewczym, to i poza nim jest niebezpieczny. To, co wpływa na jego dobrą kondycję generuje sam człowiek, niestety mimo teoretycznie większej świadomości, cały czas jest ona zbyt niska. Przy współczesnych środkach przekazu, kiedy z każdej strony słyszmy o skutkach działalności człowieka dla środowiska, niewiele osób bierze zalecenia do siebie. Główne rodzaje zanieczyszczeń powietrza to przede wszystkim tlenki siarki, azotu, węgla, spaliny z pojazdów mechanicznych i wiele innych. Przy korzystnych warunkach, czyli braku wiatru, wszystko to zatrzymuje się w powietrzu, nad naszymi głowami. Wszystko to wdychamy do swoich płuc podczas pobytu na zewnątrz. W celu uczulenia ludzi na problem smogu powstała specjalna mapa Airly, na której znajdują się wyniki pomiarów jakości powietrza w danym regionie. Wszystkie informacje są zbierane dzięki rozmieszczonym w niektórych lokalizacjach czujnikach, pozyskane informacje są przenoszone na wyżej wspomnianą mapę. W ten sposób mieszkańcy danego regionu mogą zadecydować, czy wyjście na zewnątrz wiąże się z niebezpieczeństwem, czy jednak nie. Ma to szczególnie duże znaczenie dla rodziców małych dzieci i osób starszych, dotkniętych innymi schorzeniami. Bowiem długotrwałe przebywanie na wysoce zanieczyszczonym powietrzu wiąże się z możliwością pogorszenia stanu zdrowia.

Rodzaje pyłów, które zanieczyszczają środowisko

Wszystkie rodzaje zanieczyszczeń powietrza są fatalne w skutkach dla zdrowia i życia ludzi, dlatego każdemu powinno zależeć na posiadaniu jak największej liczbie informacji na temat niewidzialnego wroga, unoszącego się nad naszymi głowami. Ważny jest przede wszystkim podział pyłów, spośród których wyróżnia się między innymi zawieszone, PM 2.5 oraz PM 10. Pierwsze z nich są najbardziej szkodliwe dla ludzkiego organizmu, wszystko to przez niewielkie rozmiary jego cząsteczek. Przyczynia się do zwiększenia łatwości w przenikaniu do krwioobiegu, bez najmniejszego problemu są wdychane i sieją spustoszenie w całym organizmie. Rodzaj zanieczyszczeń powietrza w postaci pyłów zawieszonych to prawdziwa mieszanka szkodliwych składników, taki jak: arsen, kadm, rtęć i nikiel. Wchodzą one w skład każdego rodzaju smogu, a możliwość śledzenia jakości powietrza jest w tym aspekcie jak najbardziej wskazana. Dzięki mapie Airly jest to znacznie ułatwione zadanie, zielony kolor wskazuje na pełne bezpieczeństwo od szkodliwych związków. Przeciwieństwem są kolory czerwony i pomarańczowy.