Odwołany lot - co zrobić?

Maja Ciesielska 06-11-2019

odwołany lot to sytuacja występująca znacznie rzadziej, niż opóźnienia w planowanych startach, jednak wywołuje mnóstwo negatywnych emocji w pasażerach różnych linii lotniczych, pojawia się wówczas ogromna frustracja i zdenerwowanie. Należy jednak mieć na uwadze, że o ile opóźnienie wiąże się najczęściej z przejściowym problemem, tak przyczyna odwołanego lotu jest zazwyczaj o wiele bardziej złożona, a stopień jej skomplikowania znacznie większy.

Najczęstsze przyczyny odwołanych lotów

Za odwołanym lotem może stać mnóstwo przyczyn, jednak wśród tych, które pojawiają się najczęściej prym wiodą te związane z awarią samolotu, gdyby w takiej sytuacji lot się odbył, mogłoby to zakończyć się katastrofą, dlatego ze względów bezpieczeństwa dokonuje się dokładnych przeglądów maszyn. Mogą pojawić się również problemy operacyjne w postaci braku zastępstwa dla personelu lotniczego, któremu i tak zostały już wydłużone godziny pracy, w takiej sytuacji linie lotnicze decydują się na odwołanie planowanego lotu. Odwołany lot może być oczywiście spowodowany niebezpiecznymi warunkami pogodowymi, niektóre z nich utrzymują się bardzo długo, dlatego samo opóźnienie godziny startu nie stanowi rozwiązania, zwłaszcza gdy zakłócające bezpieczeństwo warunki występują w miejscu startu oraz lądowania samolotu. Na odwołanie lotu decydują się czasami wieże kontroli lotów, a przyczyną może być zbyt duże natężenie ruchu lotniczego, przez który nie jest możliwa realizacja wszystkich planowanych wcześniej lotów, konieczne staje się wówczas odwołanie niektórych. Generalnie koniecznym jest wzięcie pod uwagę faktu, że każdy z powodów odwołania lotu musi być konkretny i poważny, ponieważ jeżeli jest inaczej, może to powodować konieczność wypłat wysokich odszkodowań dla pasażerów, którzy zechcą dochodzić roszczeń, udowadniając przy tym winę przewoźnika.

Odwołany lot - co zrobić?

Prawo dochodzenia roszczeń przez pasażerów z powodu odwołanego lotu

W przypadku, gdy pasażer udowodni, że podany powód odwołanego lotu jest niezgodny z prawdą, istnieje możliwość uzyskania odszkodowania w określonej prawem wysokości z tego tytułu, istnieją firmy, które świadczą pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia. Oczywiście każdy przypadek musi być rozpatrzony indywidualnie, dlatego grono specjalistów jest odpowiedzialne za pozyskanie wszelkich dowodów i w razie potrzeby skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Jeżeli natomiast decyzją pasażera w przypadku odwołanego lotu jest odstąpienie od umowy, linie lotnicze są zobowiązane do zwrotu należności za kupiony bilet, ewentualnie do zapewnienia pasażerom zastępczego transportu w tym samym lub innym wybranym przez pasażera terminie. W przypadku wygranej sprawy odnośnie odszkodowania, przewoźnik reguluje należność przelewem lub w postaci vouchera na połączenia w ramach danej linii lotniczej, jednak niezbędna jest wówczas pisemna zgoda pasażera, którego lot odwołano. Co do terminu wypłaty zadośćuczynienia, przepisy wskazują najczęściej niezwłoczne uregulowanie rachunku, jednak praktyka nieco różni się od teoretycznych założeń, gdyż linie lotnicze często odwołują się od decyzji sądów, podnoszone są wówczas różne argumenty. Z pewnością przydadzą się ogromne pokłady cierpliwości podczas trwania całego procesu.