Szkolenie pracowników kluczem do ich rozwoju

Maja Ciesielska 07-06-2019

Kto może przeprowadzać szkolenia?

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z szeregiem formalności do spełnienia. Chodzi tutaj nie tylko o sporządzenie umowy, zgłoszenia tej osoby do ubezpieczenia, czy przekazanie obowiązków. Należy również zorganizować szkolenia dla pracowników, którzy dopiero rozpoczynają pracę. Oczywiście można oddelegować do tego celu innego, doświadczonego pracownika, jednak odbędzie się to kosztem jego czasu pracy. Można również przygotować profesjonalny e-learning lub zatrudnić do tego celu zewnętrzną firmę. Każde z powyższych rozwiązań posiada szereg wad i zalet. Jak więc dokonać właściwego wyboru sposobu, w jaki może odbyć się szkolenie pracowników?

Jakie korzyści ma każde szkolenie pracowników?

Każdy pracownik chce czuć się potrzebny i dowartościowany przez pracodawcę. Doceniają kierowane do nich szkolenia, ponieważ umożliwiają one ciągły rozwój. Dobre programy zakładające profesjonalne szkolenie pracowników pozwala na zwiększenie wydajności w pełnieniu obowiązków. Szkolenie pracowników sprawia ponadto, że czują się potrzebni w firmie i starają się robić wszystko, by taka sytuacja utrzymała się jak najdłużej. W wyniku przeprowadzanych szkoleń pojawia się szereg korzyści w postaci dopracowania umiejętności manualnych oraz technicznych. Wzrasta tym samym efektywność.

Szkolenie pracowników kluczem do ich rozwoju

Czy szkolenie pracowników jest opłacalne?

Przemyślane szkolenie dla pracowników jest w stanie przynieść wiele korzyści o wymiernym charakterze dla całej firmy. Pracodawcy powinni mieć na względzie, że mimo ponoszenia kosztów na szkolenie dla pracowników, zmniejsza się ich rotacja w firmie. W wyniku szkoleń z różnych zakresów pracownik obdarza pracodawcę większym zaufaniem i szacunkiem. To z kolei przynosi wymierne korzyści w postaci udanej współpracy z kontrahentami. Najważniejsze w kwestii szkoleń pracowników jest ich odpowiednie dopasowanie do potrzeb pracowników. Właściwe dopasowanie treści szkoleń jest czynnikiem motywacyjnym dla całej kadry i skutecznie zachęca do podejmowania wysiłków.