Alimenty na dorosłe dziecko – czy zawsze trzeba je płacić?

Laura Skura 02-06-2020

O tym, jakim problemem dla niektórych rodziców są alimenty, może świadczyć liczba dłużników alimentacyjnych, którzy niestety z powodu uchylania się od płacenia alimentów, stają się przestępcami. Prawo jest w tym zakresie nieubłagane. W 2018 roku skazanych z tego tytułu zostało ponad 42 tysiące osób, z czego do więzienia trafiło 4 528 skazanych. Płacenie alimentów jest obowiązkiem, jednak nie wszyscy są w stanie sprostać temu finansowo. Co zrobić, kiedy musimy płacić alimenty na dorosłe dzieci, czy jest sposób, aby tego uniknąć?

Kogo obowiązują alimenty na dzieci?

Alimenty są obowiązkiem dostarczania środków utrzymania, takich jak np. pieniądze oraz pożywienie i przedmioty, które są dla dzieci niezbędne do życia. Obowiązek alimentacyjny dotyczy rodziców oraz opiekunów, którzy przysposobili dziecko, czyli rodziców adopcyjnych.

Wiele osób sądzi, że obowiązek alimentacyjny trwa do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Jeszcze inni myślą, że dzieci trzeba utrzymywać do czasu, aż skończą studia. Prawda jednak nie jest taka oczywista. Obowiązek alimentacyjny trwa bowiem do tego momentu, w którym dziecko będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. Najczęściej momentem, w którym dziecko zyskuje taką zdolność, jest zdobycie zawodu i rozpoczęcie pracy.

I tutaj pojawiają się schody, ponieważ dziecko może uczyć się przez bardzo długi czas, jeśli np. zdecyduje się na karierę naukową i zdobycie doktoratu. W takiej sytuacji rodzic może być zmuszony płacić alimenty nawet swojemu trzydziestokilkuletniemu dziecku.

Alimenty na dorosłe dziecko – czy zawsze trzeba je płacić?

Konsekwencje niepłacenia alimentów

Niestety prawo polskie w kwestii niealimentacji jest bezkompromisowe. Nowelizacja kodeksu karnego z 2017 roku przyniosła w tym zakresie prawdziwy pogrom. Uporczywe uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów jest przestępstwem, za które grozi kara w postaci grzywny albo ograniczenia lub pozbawienia wolności nawet na okres 2 lat.

Oczywiście w przypadku małoletnich dzieci, obowiązkiem rodzica jest zapewnienie im jak najlepszych warunków do życia i rozwoju. Co jednak zrobić, kiedy dorosłe dzieci specjalnie nie garną się do samodzielności? Jakie okoliczności pozwalają uniknąć płacenia alimentów na dorosłe dzieci?

Jak nie płacić alimentów na dorosłe dzieci?

Prawo przewiduje kilka możliwości, które pozwalają na uchylenie się od obowiązku płacenia alimentów na dorosłe dzieci. Podstawą jest tutaj np. umyślne działanie dziecka prowadzące do niepodejmowania działań w kierunku usamodzielnienia. Czyli wtedy, kiedy dziecko specjalnie i celowo nie chce podjąć się pracy, aby zacząć się utrzymywać lub popada w niedostatek, ze względu na swoje przewinienia np. tkwi w nałogu, nie przykłada się do nauki, co zmusza je do powtórzenia roku itp.

Przesłanką do uchylenia alimentów jest również rażąco negatywne postępowanie latorośli względem rodzica, które narusza godność oraz dobre imię rodzica, lub stanowi zagrożenie dla jego zdrowia i życia. W takiej sytuacji również rodzic ma prawo odwoływać się sądownie od obowiązku płacenia alimentów na dziecko.

Trzeba pamiętać, że uchylenie obowiązku alimentacyjnego możliwe jest tylko drogą sądową. Dlatego w tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu.

Partnerem artykułu jest adwokat Kraków.