Jak przedszkole wpływa na rozwój dziecka?

Ilona Gozdek 15-09-2020

W dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci już od najmłodszych lat uczęszcza do przedszkola. Obecnie dzieci zdecydowanie częściej zaczynają swoja przygodę z przedszkolem już w wieku 3 lat. Edukacja przedszkolna ma bardzo ważny wpływ na rozwój dziecka i niesie za sobą wiele korzyści.

Wpływ przedszkola na społeczny rozwój dziecka.

W przedszkolu dziecko jest częścią grupy. Wspólne spędzanie czasu z rówieśnikami bez wątpienia ma duży wpływ na rozwój społeczny malucha. Dzieci uczą się od siebie wzajemnie. Wspólne zajęć i zabawa są nie tylko przyjemne, ale także rozwijają wyobraźnie i kreatywność, uczą współdziałania, współpracy, zaradności i przestrzegania zasad i reguł społecznych. Każde dziecko jest inne, ma inny temperament, charakter czy zdolności. Wspólna zabawa zespołowa w takiej grupie to doskonały sposób na naukę empatii, cierpliwości, panowania nad własnymi emocjami i tolerancji, a także na poznanie określonych roli społecznych.

Jak przedszkole wpływa na rozwój dziecka?

Zalety uczestnictwa dziecka w zajęciach przedszkolnych.

Przedszkole pozytywnie wpływa nie tylko na rozwój społeczny dziecka, ale także na jego rozwój emocjonalny, językowy, ruchowy i oczywiście intelektualny. Edukacja przedszkolna ma, bowiem na celu zapewnienie maluchom harmonijnego rozwoju. W przedszkolu dzieci uczą się poprzez zabawę. Niekwestionowaną korzyścią uczestnictwa dziecka w zajęciach przedszkolnych jest z całą pewnością nauka samodzielności. Do zalet przedszkola możemy zaliczyć także właściwe przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, a także stworzenie dzieciom wielu okazji do poznawania otaczającego świata. Dzięki uczestnictwu w zajęciach ogólno - rozwojowych, ruchowych i językowych maluchy zdobywają nową wiedzę i umiejętności, a poprzez wspólna zabawę z innymi kształtują swój charakter. To właśnie w tym miejscu dzieci nawiązują swoje pierwsze przyjaźnie, które często trwają przez wiele, wiele lat. Kontakt z rówieśnikami uczy przedszkolaków koleżeństwa, a świat dzieci oprócz rodziców, dziadków, rodzeństwa zostaje wzbogacony o kolegów z przedszkola.