Masz zostać matką / ojcem chrzestnym? Sprawdź jakie obowiązki mają rodzice chrzestni i jakie warunki trzeba spełnić, aby nimi zostać

Maja Ciesielska 12-09-2019

Chrzciny to jeden z najważniejszych momentów życia młodego człowieka. Przy tej okazji zwyczajowo wybiera się dwie osoby — kobietę i mężczyznę z najbliższego otoczenia dziecka, którzy zostaną rodzicami chrzestnymi. Funkcja ta wymagać będzie jednak pewnej opieki nad dzieckiem oraz wykonywania obowiązków. Aby zostać rodzicami chrzestnymi, też należy spełnić kilka wymogów. Jakie zatem obowiązki mają rodzice chrzestni i jak nimi zostać? Odpowiedzi przedstawimy poniżej.

Masz zostać matką / ojcem chrzestnym? Sprawdź jakie obowiązki mają rodzice chrzestni i jakie warunki trzeba spełnić, aby nimi zostać

 

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać rodzicami chrzestnymi?

Oboje przyszłych rodziców chrzestnych musi spełnić pewne wymagania, aby nimi zostać. Wymagane do tego celu jest ukończone 16 lat oraz przyjęcie trzech sakramentów — Chrztu Świętego, Eucharystii i Bierzmowania. Kandydat na ojca i matkę chrzestną nie może być obciążony karą kanoniczną i musi prowadzić życie zgodne z wiarą. Jeśli przyszli rodzice chrzestni spełniają te wymagania po odbyciu spowiedzi, uzyskają zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pełnienia tej roli i będą mogli zostać rodzicami chrzestnymi. Podczas chrztu rodzice chrzestni składają podpis pod aktem chrztu i zobowiązują się do wychowania dziecka w wierze. Ojciec chrzestny podczas chrztu ma jeszcze jedno zadanie. Powinien zadbać on o świecie, którą zapali podczas mszy świętej, dając przykład wiary. Świecę tą dziecko powinno otrzymać przy przyjmowaniu Pierwszej Komunii Świętej.

Jakie obowiązki spoczywają na rodzicach chrzestnych?

Zadania rodziców chrzestnych nie kończą się na wzięciu udziału w chrzcie jako właśnie te osoby. Rodzice chrzestni mają brać czynny udział w wychowywaniu dziecka oraz wychowywać je zgodnie z nauką kościoła i wiary. Mają też stanowić wzór dla dziecka oraz być oparciem dla rodziców w trakcie jego wychowywania. Rola rodziców chrzestnych jest zatem niezwykle szeroka i trwać będzie przez kolejne lata. Rodzice chrzestni obecnie postrzegani są niejako “dodatek” i w niewielu przypadkach stanowią właściwe wsparcie dla dziecka, co jest bardzo negatywne. Rodzice chrzestni mogą również brać udział w życiu dziecka i być dla niego oparciem w wielu innych sytuacjach — nie tylko tych duchowych.