Jakie kroki należy podjąć, by zostać myśliwym?

Daniel Król 05-08-2020

Myśliwi to grupa społeczna, która kojarzy się innym zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Mało kto ma świadomość, że potrzeba nie lada wysiłku by zostać myśliwym. Są odpowiednie kryteria, którym należy sprostać. Mowa tutaj o wieku, odbytym stażu, egzaminie oraz innych kluczowych formalnościach. Co roku pojawia się wielu chętnych, chcących rozpocząć swą przygodę z myślistwem. Powstaje także coraz więcej miejsc, w których można zakupić niezbędne akcesoria. Jest nim z pewnością sklep myśliwski online. Jaką zatem drogę należy przejść, by zostać członkiem Polskiego Związku Łowieckiego?

Aspekt wiekowy i przyjęcie na staż

Aby odbyć obowiązkowy staż każdy kandydat musi mieć ukończone 18 lat. Gdy osoba jest dorosła może przejść do kolejnego kroku jakim jest złożenie wniosku o przyjęcie na staż. Taki wniosek składa się w najbliżej położonym kole łowieckim albo bezpośrednio do władz Polskiego Związku Łowieckiego, odpowiedniego do aktualnego miejsca zamieszkania. W tej sytuacji to PZŁ wskazuje koło łowieckie bądź konkretny Ośrodek Hodowli Zwierzyny, w którym ma się odbyć staż.

Są wyjątkowe sytuacje, które zwalniają z obowiązku odbycia stażu. Warto się z nimi zapoznać zanim podejmie się decyzję o złożeniu dokumentów. Zwolnione mogą zostać osoby, które są posiadaczami średniego bądź wyższego wykształcenia leśnego albo posiadają inne wykształcenie o specjalności łowieckiej. Przepis ten dotyczy także strażników łowieckich, którzy wykonywali swój zawód przez co najmniej dwa lata, osób, które utraciły członkostwo w Związku oraz obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy chcą na stałe przebywać za granicą, a posiadają ważne uprawnienia do wykonywania polowania na terenie innego kraju.

Jakie kroki należy podjąć, by zostać myśliwym?

Staż w kole łowieckim

Staż w kole trwa jeden rok i trwa od momentu przyjęcia danego kandydata przez zarząd koła łowieckiego i jego rejestracji. Kolejno wydaje on dziennik stażysty, w którym należy udokumentować przebieg stażu. Zarząd wyznacza osobę, która będzie pełniła rolę opiekuna stażu dla nowego kandydata. Musi to być starszy i doświadczony myśliwy, który będzie służyć właściwą pomocą merytoryczną. Podczas odbywania stażu, kandydat ma obowiązek brać aktywny udział w życiu i wydarzeniach koła łowieckiego, takich jak czynności powiązane z gospodarką łowiecką, naganki, strzelaniny, szkolenia oraz inne.

Szkolenie, egzamin i zakupy w sklep myśliwski online

Po odbytym stażu kandydat obowiązkowo musi przejść specjalistyczne szkolenie z zakresu łowiectwa. Po szkoleniu następuje egzamin dla kandydatów na członków PZŁ. Jest on podzielony na trzy etapy – pisemny, ustny i strzelecki. Po pozytywnie zdanym egzaminie konieczne jest złożenie właściwej deklaracji do Związku Łowieckiego i uiścić opłatę wpisową. Po tym kandydat otrzymuje zaświadczenie o zdanym egzaminie, które jest niezbędne do ubiegania się o broń myśliwską oraz legitymację myśliwską. Ostatni krok to zapisanie się do koła łowieckiego i wyposażenie się w odpowiednie akcesoria do wykonywania działań myśliwskim. Idealnym do tego miejscem jest sklep myśliwski online lub stacjonarny, gdzie można wyposażyć się w takie przedmioty jak odpowiednia odzież myśliwska, luneta termowizyjna, broń myśliwska czy termowizor Pulsar.